Välkommen till nätverket VÄGEN!

VÄGEN vill verka för bibelförankrad kristen tro i Sverige. Nätverket riktar sig i första hand till alla i Svenska kyrkan men välkomnar också de som känner samhörighet med VÄGENS inriktning.

VÅR VISION


Nätverket VÄGEN vill se ett påtagligt ökat intresse för bibeltrohet och för kristen tro i synnerhet.

VÄGEN vill be om och arbeta för en Jesuscentrerad folkväckelse.

VÄGEN önskar se en växande gemenskap för alla som känner samhörighet med VÄGENS vision.

Från hela Svenska Kyrkan

Vi kommer från olika sammanhang med olika traditioner. Vi välkomnar alla som längtar efter växt och förnyelse inom Svenska kyrkan. Vi vill se en kyrka, som i trohet mot det givna Evangeliet, förmedlar budskapet om Jesus Kristus som den ende Frälsaren.

VÄGEN vill...

 • skapa en gränsöverskridande gemenskap präglad av bön och förbönstöd
 • vara en röst för dem som vill verka för VÄGENS vision
 • vara ett stöd för dem som känner sig ensamma, trängda och förbisedda i kyrkolivet
 • kalla till inspirations- och bönedagar

Gå med


Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.


Jag vill gå med

Till Dig som vill gå med i nätverket VÄGEN:

Som medlem...

 • ...står du för nätverkets vision och innehåll
 • ...är du villig att sprida information om nätverket
 • ...vill du efter förmåga och tid på olika sätt stödja nätverket
 • ...medger du att aktiva medlemmar får del av dina kontaktuppgifter (se nedan om aktiva medlemmar)
 • ...betalar du ingen medlemsavgift, men får gärna ge gåvor till VÄGEN (se mer nedan)

Det finns två former för medlemskap:

Aktivt medlemskap:

 • Aktivt medlemskap ger möjlighet att få kontaktuppgifter till andra medlemmar
 • Du måste lämna en eller två referenser för att godkännas som aktiv medlem
 • Du tar gärna initiativ och bjuder med andra till Vägen och Du gillar kommunikation med andra medlemmar
 • Du uppmuntras att komma till samlingar som VÄGEN inbjuder till

Passivt medlemskap

 • Du får nyhetsbrev och allmän information från VÄGEN
 • Du kallas till bönemöten, m.m. som anordnas av nätverket
 • Du kan förvänta dig att bli kontaktad av andra i nätverket