Välkommen till nätverket VÄGEN!

Inbjudan till Vägen-bön

Nätverket Vägen, inbjuder dig att deltaga i en kort bön för Sverige och för aktuella böneämnen, både personliga och andra, måndagar kl. 21.00 (eller annan lämplig tidpunkt på kvällen)

Plats: var du än befinner dig

Vi möts i Anden, och beder till Jesus Kristus för vårt land, och för i övrigt vad den enskilde bedjaren vill ta upp inför Honom. Var med en minut eller fler – om det passar dig då, välj annars en egen tid eller nästa måndag. Ledningsgruppen kan ibland skicka ut mail med förslag till böneämnen.

Aktuellt böneämne: bed för kristen enhet i Sverige

Välkomna till Vägen-bönen på måndag kl. 21.00!

Ledningsgruppen

Det finns en webb-sänd bön på måndagar kl 21.00 (och framåt) på http://jesusfordig.nu/Bon/nio. Den är på ca fem-tio minuter och den som vill kan delta. Man kan också där se tidigare sändningar av ”21-bönen”. Tipsa oss gärna om andra online-böner.

Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet (Joh. 14:6)


Nätverket Vägen, är ett nätverk baserat på Bibeln som Guds Ord, med fokus på Svenska Kyrkan, men där alla bibeltroende kristna som stöder Vägens inriktning är välkomna.

Vägen har inte någon juridisk organisationsform, men nätverket har sin organisatoriska bas hos Stiftelsen bibelskolan.com.

Vägens vision och syfte är

 • att vara ett nätverk för kontakter mellan aktiva i Svenska Kyrkan; enskilda, organisationer och rörelser med tydlig förankring i Bibeln
 • att verka för inbördes stöd bland dessa och för lokal och regional gemenskap
 • att utgöra ett bönenätverk inom Svenska Kyrkan, som genom gemensam och enskild bön och förbön verkar för Guds Rikes tillväxt i Sverige
 • att stödja mission i Sverige, grundad på evangeliet om Jesus Kristus som Herre, och med den Helige Andes hjälp verka för en folkväckelse i landet
 • att verka för en reformation av Svenska Kyrkan mot ökad bibeltrohet
 • att samla medlemmar och sympatisörer till årliga regionala och nationella nätverks- och bönedagar

Gå med


Om du vill vara med i detta nätverk är du välkommen att ansluta dig till Vägen och att dela framtidstro med andra som ser och vill arbeta i linje med det som här beskrivits.


Jag vill gå med

Till Dig som vill gå med i nätverket VÄGEN:

Som medlem...

 • ...står du för nätverkets vision och innehåll
 • ...är du villig att sprida information om nätverket
 • ...vill du efter förmåga och tid på olika sätt stödja nätverket
 • ...medger du att aktiva medlemmar får del av dina kontaktuppgifter (se nedan om aktiva medlemmar)
 • ...betalar du ingen medlemsavgift, men får gärna ge gåvor till VÄGEN (se mer nedan)

Det finns två former för medlemskap:

Aktivt medlemskap:

 • Aktivt medlemskap ger möjlighet att få kontaktuppgifter till andra medlemmar
 • Du måste lämna en eller två referenser för att godkännas som aktiv medlem
 • Du tar gärna initiativ och bjuder med andra till Vägen och Du gillar kommunikation med andra medlemmar
 • Du uppmuntras att komma till samlingar som VÄGEN inbjuder till

Passivt medlemskap

 • Du får nyhetsbrev och allmän information från VÄGEN
 • Du kallas till bönemöten, m.m. som anordnas av nätverket
 • Du kan förvänta dig att bli kontaktad av andra i nätverket